Back to top

תיאורי השירות

השירות השוטף של KONE

השירות המונע של KONE מסייעת למנוע תקלות לפני שהן מתרחשות. השימוש, הגיל וגורמים רלוונטיים אחרים קובעים את אופן התחזוקה של הציוד. התוכנית שנתפרה בהתאמה לצרכים שלכם מבטיחה שכול הרכיבים הפרטניים והמערכות מתוחזקים במועד הנכון ובהתאמה לכול התקנות — מבלי להתחשב במותג.

מרכז שירות הלקוחות KONE

קריאה למרכז שירות הלקוחות שלנו היא הדבר הראשון שעליכם לעשות כאשר אתם זקוקים לסיוע עקב תקלות ציוד. אין קל מפנייה למרכז השירות המקומי - פשוט חייגו את מספר הטלפון הנכון למדינה שבה אתם נמצאים. הצוות המקצועי שלנו מכיר את הציוד שלכם ומודע למצב ובאפשרותו לשגר טכנאי שירות כדי לפתור את הבעיה.

קריאות שירות

שירות השירות שלנו עבור מעליות ודרגנועים, טכנאי שירות מוזנק במהירות לטיפול באירועי כשל בלתי צפוי של הציוד, עצירה או תפקוד בלתי יציב. כול שעליכם לעשות זה לפנות למרכז שירות הלקוחות וטכנאי ישוגר לתקן את הבעיה, בהתאם לזמני התגובה הנקובים בחוזה שלכם.

קריאות יזומות

במקרה של תקלות במעליות או הדרגנועים שלכם או אם רכיבים שלהם ניזוקו, טכנאי KONE יכולים לתקן את הדורש תיקון. במהלך ביקורי שירות שגרתיים, יזהו הטכנאים צורך בתיקון ולעתים קרובות יצליחו לתקן את הבעיה לפני שהיא גורמת להפרעה כלשהי בתפקוד הציוד.

שירות קישור קולי

שירות הקישור הקולי מאפשר תקשורת קולית דו-סטרית בין הנוסעים במעלית לבין מרכז שירות הלקוחות כאשר לוחצים על לחצן האזעקה במעלית. המערכת מזהה אוטומטית את הלקוח ואת כתובת האתר ומבטיחה פתרון מהיר של כול בעיה.

שירות חילוץ לכודים

שירות חילוץ לכודים מבטיח את החילוץ המהיר והבטוח של נוסעים שנלכדו במעליות. נוהלי החירום שלנו מבטיחים שיגור מיידי של טכנאי במענה לקריאת חירום שמתקבלת במרכז שירות הלקוחות.

שירות בדיקות תקופתיות

בדיקות תקופתיות של מעליות ודרגנועים על ידי בודקים מוסמכים של משרד העבודה יבוצעו על פי התקנות פעמיים בשנה. KONE מסייעת לבודקים אלו במידה ונדרש.

img_maintenance-campaign-teaser-image

כלים והורדות

עוד כלים והורדות

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website