WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website

Back to top

התנסויות

מטרתנו היא לאייש כל משרה בעובדים המקצועיים ביותר ובעלי היכולות המתאימות ביותר את זאת אנו מדגישים על ידי שיחות בין העובדים למנהליהם לפחות פעמיים בשנה, בנושאי רווחה, פיתוח הקריירה ומגוון אפשרויות הצמיחה העומדות בפניהם.

פיתוח קריירה

אנו מציעים לעובדינו הזדמנויות לפיתוח קריירה, האפשרויות נעות בין מעבר לתפקידים מקבילים ועד קידום למשרות מאתגרות יותר בארגון. ב-KONE אנו מאמינים ברוטציה של תפקידים ומפרסמים את כל המשרות שלנו בתוך החברה. העובדים יכולים להציע מועמדות לכל התפקידים המוצעים, ולכן מגוון האפשרויות הוא אינסופי.

שינויים והתפתחויות חיוביות בעסקים מאפשרים לעובדינו ללמוד ולצמוח גם אם החליטו להישאר בתפקידם הנוכחי. כדי לקדם את פיתוח העובדים, אנו מציעים גם ייעוץ והדרכה בתוך KONE ואף פיתחנו תוכניות הדרכה בכל סניפי החברה.

הזדמנויות למידה

KONE מארגנת תוכניות הדרכה הכוללות מגוון רחב של פיתוח כישורים מקצועיים. הן נועדו לחזק את המודלים התפעוליים המשותפים, לקדם שיתוף פעולה והעברת ידע בין-תרבותי, ולהבטיח פיתוח של המנהלים כיום ושל מנהלי העתיד. אנו מציעים מבחר תחומים, החל בניהול פרויקטים וכישורים מקצועיים, כמו כן הדרכות טכניות והדרכות בתחום המכירות.

אנו מחויבים לפיתוח מנהלינו ולכן בוחנים את צוותי ההנהלה, מתכננים את קידומם ובוחרים את מחליפיהם. אנו גם משקיעים בפיתוח מנהיגי העתיד של החברה.

מה המשמעות של רווחה ב-KONE?

משמעות רווחת העובדים עבורנו היא בריאות פיזית, מנטלית וחברתית; בהקשר של עבודה וקריירה מדובר בניהול אורח חיים מאוזן. תוכניות Elevate Your Health (שפרו את בריאותכם) נועדו לשפר את רווחת העובדים ב-KONE. תוכניות Elevate Your Health הן החלק בעל המשמעות הגבוהה ביותר ב-KONE. התוכניות האלו מבוססות על שלושה יסודות.

היו מודעים

יצירת מודעות לסיכונים פיזיים ומנטליים לבריאות האישית שלנו

היו פעילים

נקיטת פעולות אישיות לטיפול בסיכונים לשיפור הבריאות ולשמירה עליה 

היו אחראים

התחייבות אישית להגדלת הפעילות הגופנית באופן קבוע

בדקו את הצעות העבודה המרגשות שאנו מציעים במדינות שונות!