מילון מונחים

מילון מונחים

כשמדברים על מעליות, דרגנועים ודלתות חשמליות של בניינים, לפעמים צריך להשתמש במונחים ובקיצורים טכניים מסוימים, ולכן יצרנו עבורכם מילון מונחים נוח שיעזור לכם להבין אותם. לחצו על מילה או ביטוי כדי לצפות בהגדרתם.

מילון מונחים

 • סידור של כבלי התלייה של המעלית שבו מהירות תא המעלית ומהירות הכבל זהות.

 • סידור של כבלי התלייה של המעלית שבו מהירות תא המעלית היא חצי ממהירות הכבל.

 • אספקת מתח חילופין חשמלי עם 3 פאזות.

 • התקן או מערכת השולטים בכניסה למעלית או לבניין.

 • הדלת בצד הכניסה העיקרית של הבניין. ראו גם דלת-C.

 • מערכת המאפשרת את פתיחת דלתות התא עוד לפני שהמעלית נעצרה לגמרי במשטח הכניסה. הדלתות מתחילות להיפתח כאשר תא המעלית כבר נמצא באזור הדלת ומהירותו נמוכה מהמגבלה שנקבעה בתקן הבטיחות.

 • סדרת דלתות אוטומטיות למעליות המבוססת על רכיבים הניתנים להחלפה זה בזה. מתאימה לשימוש ברוב יישומי המעליות.

 • רעש המועבר דרך האוויר. במעליות רעש כזה מופק בדרך כלל על ידי המכונה, הכבלים, לוח הפיקוד, הדלתות, נעלי ההכוונה ורכיבים רוטטים אחרים.

 • פעמון המשמש למשיכת תשומת לב ולקבלת עזרה. מופעל על ידי לחצן בתוך תא המעלית. הוא יכול להיות מותקן בפיר המעלית, במשטח כניסה מתאים או על גג התא.

 • לחצן להפעלת פעמון האזעקה. מפעיל גם חיבור קולי כאשר יש שימוש בניטור מרחוק. הוא ממוקם בתא המעלית, ויש לחצנים נוספים על גג התא ומתחת לתא.

 • משך הזמן מהרגע שלוחצים על לחצן האזעקה ועד שהאות נרשם.

 • אות שמופק כשלוחצים על לחצן האזעקה.

 • הכרזת הקומה אליה המעלית הגיעה

 • אלמנט שיכוך להפחתת רעשים. משמש לדוגמה בחלל תא המעלית, לוחות הפיקוד וארוניות הבקרה.

 • מערכת בטיחות לעצירת תנועה בלתי נשלטת של המעלית היורדת.

 • מנוע חשמלי שמהירות הסיבוב שלו לא תלויה באופן ישיר בתדירות זרם החשמל. ההבדל בין התדירות לבין מהירות המנוע קרויה "החלקה". ההחלקה מפיקה את מומנט המנוע.

 • דלת תא מעלית שנפתחת ונסגרת אוטומטית.

 • דלת שנפתחת ונסגרת אוטומטית.

 • השטח של תא המעלית שנמדד בגובה מטר מהרצפה, לא כולל מעקות, הזמין לנוסעים או לסחורות במהלך הפעלת המעלית. יילקח בחשבון גם כל שטח בכניסה למעלית, כאשר הדלתות סגורות.

 • מצב שבו יש בתא המעלית משקל של 30%-50% מהמטען הנקוב שלה (תלוי בעיקרון המדידה) ושמשקל-הנגד ומשקל התא שווים זה לזה.

 • החלק באחוזים של המטען הנקוב של המעלית שבו משקל התא ומשקל-הנגד מאוזנים.

 • המסה של משקל-הנגד שחוסכת אנרגיה, זאת על ידי איזון מסת המעלית, הכבלים והמטען הנקוב בחלקו או במלואו.

 • מחסום בטיחות בגג המעלית שמונע נפילה לפיר המעלית.

 • סדרת דלתות ספציפית שנועדה לעד 200,000 מחזורים בשנה. ראו גם דלת לשימוש בינוני ודלת לשימוש רב.

 • התקן אופציונלי שמאפשר הסעה של תא המעלית עם מטען מאוזן לקומה הכי קרובה.

 • פלטפורמה מפלדה או מברזל יצוק שעליו מניחים את המכונה.

 • התקן שיכול לעבור בין שני מצבים יציבים. הוא נשאר באחד מהמצבים עד להפעלת טריגר. הוא אז מחליף מצב עד להפעלת טריגר נוסף. ראו גם מתג יציב במצב אחד

 • התקן בטיחות מכני שנועד לנעול את תא המעלית בזמן התקנה או תחזוקה.

 • פין פלדה, למשל בתוך התקן נעילה, שכאשר הוא מוכנס לחור בלוחית הנעילה, הוא מונע את תנועת תא המעלית.

 • לוחית פלדה עם חורים בתוך התקן הנעילה. לתוך החורים האלה מוכנס פין ה

 • המרחק האנכי הפנוי מתחתית הפיר ועד לחלק, הציוד או ההתקן המבני או המכני הנמוך ביותר מתחת לרצפת תא המעלית, למעט נעלי הכוונה או גלגלות, מכללי ציוד בטיחות ומגני רצפה, כאשר תא המעלית יושב על בולמי הזעזועים שלו במצבם הדחוס ביותר. ראו גם מרווח בטיחות.

 • הקומה הנמוכה ביותר בבניין.

 • משטח הכניסה הנמוך ביותר בבניין שהמעלית משרתת.

 • התקן חשמלי-מכני שנועד למנוע את תנועת המעלית כאשר היא במנוחה ואין אספקת מתח למכונת ההרמה שלה. יש סוגי בקרות שבהן התקן זה עוצר את תא המעלית כאשר מופסקת אספקת החשמל למכונת ההרמה.

 • הכוח האנכי הבולם את המעלית כתוצאה מהפעלת התקן התפיסה. ראו גם כוח אחיזה.

 • פלטה מתחת לעול תחתון של תא המעלית שבה פוגע בולם הזעזועים.

 • שקיעה של הבניין עקב צניחה של הקרקע או התכווצות של הבטון.

 • העובדים והציוד האחראים על פיקוח המערכות הטכניות בבניין (מיזוג, חימום, מעליות, בקרת כניסה וכו').

 • הגדרת הסיבולות עבור הממדים הנקובים של הפיר, הבור, חדר המכונות, הפתחים וכו'.

 • התכונות הכלולות במוצר הבסיסי.

 • תכונה שגורמת למעלית לדלג על תחנות עצירה רשומות כאשר היא מזהה שתא המעלית עמוס מעל מגבלה מסוימת. המגבלה היא בדרך כלל 60%-80% מהמטען הנקוב.

 • מקום שבו מתקבלות אזעקות וקריאות חירום. במידע מטפלים בני אדם ומחשבים.

 • Controller Area Network. רשת מחשבים המקשרת בין ציוד אוטומציה חכם. בין היישומים הבולטים ניתן למנות מערכות תחבורתיות ברכב וסנכרון של מנועים חשמליים.

 • שטח רצפת המעלית כולל מפתן הדלת, תלוי בעומס הנקוב / במספר הנוסעים על פי תקן הבטיחות.

 • התקן שנועד לעצור תא מעלית בירידה מעבר למגבלה הרגילה שלו על ידי אחסון או ספיגה ופיזור של האנרגיה הקינטית של התא.

 • התקן עם שני תפקודים התלויים זה בזה: (1) מניעה (חשמלית) של תפעול מכונת ההרמה של המעלית אלא אם כן דלת התא נעולה במצב סגור, (2) מניעה (מכנית) של פתיחת הדלת מתוך התא אלא אם כן הוא באיזור תחנה והמעלית כבר נעצרה שם.

 • תאורה מבוססת מצבר של תא המעלית המשמשת כתאורת חירום בזמן הפסקת חשמל.

 • מסילות הכוונה שנועדו לכוון את תנועת המעלית בפיר שלה.

 • כל האלמנטים הנראים לעין בתוך תא המעלית.

 • התאורה הפנימית של תא המעלית.

 • פונקציה המונעת את השימוש במעלית כאשר יש בעיה באספקת החשמל לתאורת התא.

 • העומס בפועל בתוך תא המעלית (נוסעים וסחורות). ראו גם עומס נקוב.

 • ממשק המשמש עבור הנוסעים בתוך תא המעלית. כולל לחצני קריאה, לחצן אזעקה, לחצן לפתיחת הדלת וכו'.

 • מערכת התקנים שנועדו לזהות ולהודיע לנוסעים על עומס-יתר בתא המעלית. המערכת מפעילה את האינדיקציה על עומס-יתר.

 • התקן מכני המחובר בדרך כלל למענב (רתמת) תא המעלית ונועד לעצור אותו במקרה שמהירותו עולה על המהירות המותרת.

 • מבנה תא המעלית, למעט האלמנטים הפנימיים הנפרדים (שאינם משולבים בו).

 • העומק מלפנים-לאחור של מעטפת התא ללא האלמנטים הדקורטיביים.

 • הגובה הנמדד מהרצפה (ללא הגימור שלה) ועד לפינה הנמוכה ביותר של התקרה.

 • המידה מצד-לצד של מעטפת התא ללא האלמנטים הדקורטיביים.

 • הקורה האנכית התחתונה בכניסת תא המעלית.

 • המסגרת התומכת בתא המעלית שאליה מחוברים נעלי ההכוונה, ציוד הבטיחות, וכבלי ההרמה או הצילינדר ההידראולי.

 • התקן או קבוצת התקנים שתוכנתו לשלוט באופן שנקבע מראש בציוד שאליו הם מחוברים. בקר המעלית כולל פונקציות הנעה ובקרה.

 • מעלית הליבה כוללת את הרכיבים הבסיסיים של המעלית: מערכת הרמה, פונקציית בקרה, מערכת הנעה, מבנה תא המעלית, מערכת הדלתות והציוד שנועד לבטיחות הנוסעים. לא נכללים בכך אביזרים ואלמנטים דקורטיביים (כולל מערכת החיווי).

 • סט של סדרת המעליות המרכיב ביחד משפחת מוצרים.

 • רכיב שמבטיח חיכוך בין גלגלת החיכוך לבין כבלי התלייה של תא המעלית, והמכיל סט של משקולות שנועדו לאזן את משקל התא בתוספת אחוז מסוים מעומס התא (בדרך כלל 50% מהעומס הנקוב).

 • האזור שבו נע המשקל הנגדי בפיר המעלית, והמבודד על ידי מסך המשקל הנגדי

 • אופן פעולה שהוגדר מראש של תנועת המעלית בנסיבות מסוימות. בין מצבי התנועה ניתן לכלול תנועה רגילה, תנועה לצורך בדיקה ותנועה לצורך התקנה.

 • במעליות המונעות ע"י כבלים – הפתרון הטכני שמספק אנרגיה למנוע ההרמה ומווסת את מהירותו. במעליות הידראוליות – המערכת השולטת במשאבה ובשסתומים.

 • תא מעלית עם שתי כניסות/יציאות.

 • תכונות מבניות ותפקודיות אופציונליות שנועדו להגן על הנוסעים והמעלית מפני נזקי רעידות אדמה.

 • החלק המעלית בו הנוסעים הנוסעים

 • ההתקנים והעקרונות התפקודיים לביצוע הפקודות של נוסעי המעלית.

 • קבוצת מעליות כוללת שתי מעליות או יותר החולקות את אותם לחצני קריאה במשטח הכניסה שלהן (והפועלות תחת אותו בקר קבוצה). ראו גם סוללת מעליות.

 • החלל שבו נעים תא המעלית והמשקל-הנגדי (אם ישנו). חלל זה תחום בדרך כלל על ידי תחתית הפיר, הקירות הצדדיים ותקרת הפיר

 • המהירות ברגע המדידה של תא המעלית בפיר שלה. מהירות זו אינה המהירות הנקובה.

 • מערכת חירום המותקנת בכל תאי המעליות ומכילה זמזם/פעמון, לחצן בתוך התא ומקור אספקת מתח גיבוי, בדרך כלל ע"י סוללה.

 • אופציה שלפיה ניתן להסיר מעלית מסוימת שהוגדרה מראש מתוך קבוצת המעליות הפעילה ולהקצותה לשימוש מכבי אש.

 • מכלול דלת הפיר שאינו מכסה את רוחב הפתח בפיר ראו גם סוג מסגרת צרה וחזית הדלתות.

 • מכלול דלת הפיר אשר מכסה את כל רוחב פתח הדלתות

 • מעלית שנועדה לשאת סחורות, מלגזות ומשאות כבדים

 • מעלית שנועדה בעיקר לנשיאת סחורות המלוות בדרך כלל ע"י נוסעים.

 • חלקי פלדה בעלי משטחי הולכה מוחלקים פרופיל המשטחים הוא בדרך כלל בצורת T (והם מעובדים במכונה, בכבישה קרה או בתבנית). פסי ההולכה מותקנים בפיר המעלית בכדי לכוון את תנועת המעלית והמשקל הנגדי.

 • מעקה תמיכה בתוך תא המעלית

 • החלק של פיר המעלית המשתרע בין מפלס הקומה העליונה ביותר שאליה היא מגיעה לבין תקרת הפיר.

 • שילוב מוגדר של ציוד הדרוש למגוון עומסים, מהירויות נקובות, האצה וגובהי נסיעה.

 • מערכת מעלית זמנית הכוללת חדר מכונות הניתנת להגבהה עם קצב בנית הבניין מערכת זו פותחה כדי לספק שירות מעלית מלא במהלך הבנייה של הבניין.חדר המכונות מורכב על אותם פסים שעליהם נוסע תא המעלית, ומחובר לבניין באמצעות פינים הניתנים להסרה.ככל שגובה הבניין גדל, כך ניתן להאריך את מערכת הפסים ולהעלות את חדר המכונות הניתן-להעברה קומה אחר קומה.

 • מנוע סינכרוני של KONE המכיל מגנטים קבועים ברוטור.

 • שטח הרצפה שמול הכניסה למעלית.

 • הדלת בפתח פיר המעלית. מאפשר גישה בטוחה לתא המעלית

 • מכלול הכולל את דלתות הפיר וכל הגימור האדריכלי הקשורים לכניסה לפיר המעלית.

 • החדר שבו ממוקמים מנוע המעלית וחלק מרכיבי מערכת החשמל והבקרה. הוא שוכן בדרך כלל מעל פיר המעלית.

 • מתג מכני (מגעון) המחבר את אספקת המתח למנוע ההרמה כאשר 1) יש צורך להניע את תא המעלית ו-2) נסגרה שרשרת הבטיחות החשמלית

 • הקומה המהווה את הכניסה הראשית לבניין.

 • ההתקנים המספקים מתח חשמלי למעלית.

 • חלק ממערכת הבקרה של המעלית כולל ממשק המשתמש שנועד לטכנאים, וכן מתגים, נתיכים וידית לשחרור הבלמים.

 • טווח שימוש מוגדר הנמצא בקטגוריית הביצועים הבינונית. ראו גם דלת לשימוש מועט ודלת לשימוש רב.

 • מערכת לדלתות אוטומטיות המשמיעה אות אזהרה וסוגרת את הדלתות במהירות ובעוצמה מבוקרות. "הנודניק" מופעל כאשר הדלת נשארת פתוחה למשך זמן ארוך יותר מזה שנקבע מראש.

 • מתג המופעל ע"י מפתח ושנועד להפסיק את השימוש הרגיל במעלית.

 • התקן שגורם לעצירת מעלית לאחר שהגיעה למהירות שנקבעה מראש, ובמקרה הצורך גם מפעיל את התקן התפיסה

 • הגדרה למעלית בודדת מתוך קבוצת מעליות. הגדרה זו משדרת למעלית אות לשוב תמיד לקומה שנבחרה-מראש לאחר השלמת כל הקריאות שלה (מתוך התא או מהקומה).

 • מגוון רחב של תכונות המשפיעות על הנוחות (או אי-הנוחות) של הנוסעים במעלית. לדוגמה, עיצוב פנים, מערכת חיווי, כניסה ויציאה, זמני המתנה, נוחות הנסיעה וכו'.

 • מעלית שנועדה בעיקר להסעת נוסעים.

 • חלק מפיר המעלית המשתרע בין סף הכניסה בקומה התחתונה ביותר לבין רצפת פיר המעלית.

 • שיטה שנועדה: 1) לבדוק את פיר המעלית כדי לוודא שהוא נבנה על פי הדרישות, ו-2) לוודא את מיקומם הנכון של הרכיבים.

 • גורם ההספק מגדיר את היחס בין ההספק האמיתי לבין ההספק המדומה. גורם ההספק של מעגל חשמלי מחושב כך: pf = P/S (נמדד ב-kW/kVA).

 • העומס שעבורו נבנה הציוד. ראו גם עומס התא.

 • מערכת אזעקה לשעת חירום הפועלת מרחוק.

 • נוחות הנסיעה של מעלית מוגדרת על ידי רמת הרעש, הרעידות האנכיות, הרעידות הצדיות קצב התאוצה/האטה, ורמת הטלטול.

 • התקן תפיסה מכני המחובר למסגרת תא המעלית, ובמספר מקרים גם למסגרת המשקל הנגדי שלה. התקן זה נועד לעצור ולהחזיק את תא המעלית (או המשקל הנגדי ) הנוסע במהירות-יתר, זאת באמצעות מלקחיים הנסגרים על הפסים. ההתקן מופעל על ידי וסת המהירות.

 • לוח פלדה המחובר לקיר פיר המעלית מתחת לסף אזור הכניסה התחתונה ומעל דלת משטח הכניסה כדי להפחית את המרחק בין סף דלת המעלית לבין קיר פיר המעלית.

 • אלמנט דקורטיבי ומגן בתחתית דופן תא המעלית.

 • העומס הכולל את משקל תא המעלית עצמו, דלת/ות התא, העומס הנקוב ומסגרת התא עם כל האביזרים. המשקל אינו כולל את כבלי התלייה, כבלי/שרשראות איזון, התקן איזון הכבלים, כבלי הנסיעה והמשקל הנגדי.

 • הכבלים המחזיקים את תא המעלית ואת המשקל הנגדי.

 • מצב תנועה של המעלית שבו היא יורדת עד שהיא מגיעה למפסק האיפוס או הסנכרון.

 • רשימת נתונים המגדירים את משפחות המעליות במסמכי DL.

 • מכלול מוגדר מראש של רכיבים היוצר את סוג המעלית

 • הקומה העליונה או התחתונה שאותה משרת תא המעלית.

 • תא מעלית עם שתי כניסות או יותר.

 • מעלית עם כניסות בשני צדי פיר המעלית.

 • מכלול מוגדר מראש של רכיבים היוצר את סוג המעלית

 • שלוש מעליות בקבוצה.

 • מערכת המאפשרת תקשורת דו-כיוונית בין המעלית למרכז השירות של KONE.