תיאור קובץ נתונים

1. האחראי על הקובץ

KONE Corporation
מען דואר:
P.O.Box 7
FIN-02151 Espoo, FINLAND

טלפון:
751 204 358+

רחוב:
KONE Building
Keilasatama 3
FIN-02150 Espoo, FINLAND

2. האחראי על ענייני הקובץ או איש קשר

KONE Building
Keilasatama 3
FIN-02150 Espoo,
FINLAND

טל: 751 204 358+
פקס: 4515 204 358+

האם יש לך שאלות הקשורות למידע ששמרנו אודותיך? אנא התקשר אלינו דרך צור קשר דרך אתר האינטרנט התאגידי (קטגוריה: "שאלות לקוח לגבי נתונים"). שאלתך תועבר לארץ ולאדם הרלוונטיים.

3. שם קובץ נתונים

רישום נתוני לקוח בק"ע שירותי אתר www.kone.com.

4. מטרת עיבוד הנתונים

המטרה היא לעבד נתוני לקוח לצורך:

1) הספקת שירותי אתר www.kone.com ובנוסף על כך מוצרים קשורים ללקוח;

2) פיתוח וניהול קשרי לקוח;

3) פיתוח וניהול שירותי אתר www.kone.com ובנוסף על כך מוצרים קשורים;

4) הספקת שירותי ערך מוסף הקשורים לשירותי אתר www.kone.com ובנוסף על כך מוצרים קשורים;

5) ניהול תפקידים פנימיים וחיצוניים בתןך KONE Corporation, שותפיה, חברות מסונפות, חברות בנות וקבלני משנה במידה שהם קשורים לשירותי אתר www.kone.com ובנוסף על כך מוצרים קשורים; וכן

5) שיווק ישיר וכריית נתונים ופעולות נוספות, כגון סיווג הפרופיל של נתוני לקוח לצורך המטרות שלעיל של KONE Corporation, שותפיה, חברות מסונפות, חברות בנות וקבלני משנה.

5. מידע בקובץ הנתונים

 • נתונים דמוגרפיים של לקוח, כגון שם, נתוני קשר, תיאור כללי של עסקי הלקוח (למשל, ארכיטקט, בעל בניין, לקוח שירות)
 • בקשות לקוח
 • מידע על הזמנה ונתונים אחרים הקשורים לשירותי אתר www.kone.com ובנוסף על כך מוצרים נלווים
 • נתוני עוגיות הקשורים לשימוש שעושה הלקוח בשירותי אתר www.kone.com,
 • נתוני יומן אירועים הקשורים לשימוש בשירותי אתרwww.kone.com המאפיינים את פעולת הלקוח באתר האינטרנט, כגון מיקום, מועד, והעדפות משתמש
 • צירופים של הנתונים שלעיל במבנה פרופיל לקוח
 • נתונים פיננסיים של הלקוח הקשורים לרכישת שירותים ובנוסף על כך מוצרים נלווים

6. מקורות רגילים של נתונים

 • מידע שסופק על ידי הלקוח: למשל, נתונים דמוגרפיים של הלקוח, ומידע על הזמנה
 • מידע מקובצי עוגיות שהושג מהדיסק של הלקוח על ידי KONE Corporation, שותפיה, חברות מסונפות, חברות בנות וקבלני משנה
 • נתוני יומן אירועים שהושגו על ידי KONE Corporation, שותפיה, חברות מסונפות, חברות בנות וקבלני משנה באמצעות ניטור השימוש במערכות מידע קשורות לשירותי אתר www.kone.com
 • ישויות בתוך KONE Corporation, שותפיה, חברות מסונפות, חברות בנות וקבלני משנה המספקות שירותים, מוצרים ושירותי ערך מוסף הקשורים לשירותי אתר www.kone.com
 • ישויות בתוך KONE Corporation, שותפיה, חברות מסונפות, חברות בנות וקבלני משנה המספקות שירותים לוגיסטיים כגון התחשבנות, שילוח שירותי תחזוקה וכד'

7. העברה רגילה של נתונים או העברות של נתונים אל מחוץ לאיחוד האירופי או האזור הכלכלי האירופי

נתונים יועברו לישויות בתוך KONE Corporation, שותפיה, חברות מסונפות, חברות בנות וקבלני משנה שחלקם ממוקם מחוץ לאיחוד האירופי או לאזור הכלכלי האירופי למטרות שתוארו לעיל. בנוסף, חלק מבין השרתים המשמשים לתפעול שירותי אתר www.kone.com עשויים להיות ממוקמים מחוץ לאיחוד האירופי או מחוץ לאזור הכלכלי האירופי.

8. עקרונות ההגנה על קובץ הנתונים

קובץ הנתונים מוגן בסיסמה ובאמצעים התואמים את העקרונות הכלליים לאבטחת נתונים הקשורים למערכות המידע של KONE Corporation, שותפיה, חברות מסונפות, חברות בנות וקבלני משנה, כגון חומות אש. רק עובדים שיועדו מראש של KONE Corporation, שותפיה, חברות מסונפות, חברות בנות וקבלני משנה מקבלים הרשאת גישה לנתונים האישיים הנכללים בקובץ הנתונים.

הגנת קובץ נתונים

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website