Back to top

תהליך מקצועי ללא דאגות מההתחלה ועד הסוף

img_modernization-process-solutions-1

1. תכנון

נעריך את מצב הציוד שלכם, את תנועת האנשים בבניין, ונבחן את אפשרויות החידוש והשדרוג הזמינות עבורכם. לאחר מכן נוכל לשלוח הצעת מחיר להציע אפשרויות מימון.

לאחר חתימת החוזה, נתחיל את תהליך התכנון בביקור באתר, לא לפני שנגבש את תוכנית החידוש והשדרוג וננסח את נהלי הבטיחות.

img_modernization-process-solutions-2

2. התקנה

אנו מפתחים תוכנית מותאמת-אישית לכל פרויקט. לאחר שנסכים על לוח זמני הפרויקט הסופי, נתחם את אזור העבודה ונתחיל בתהליך ההתקנה. ניתן לתזמן את העבודה כך שתתבצע לאחר זמני הפעילות, למשל בסופי שבוע או בלילות, זאת כדי למזער את מידת ההפרעה לדיירים.

אנו נעדכן אתכם ואת משתמשי הקצה שלכם על התקדמות הפרויקט ועל שלבי ההתקנה. לצורך חידוש ושדרוג מקיפים, כגון החלפה מלאה של הציוד, נפרק ונמחזר את הציוד הישן לפני שנכין את האתר להתקנה החדשה. לאחר שנסיים, ננקה את האתר ונבצע בדיקות סופיות של הציוד.

img_modernization-process-solutions-3

3. סיום

נבצע את המסירה הסופית לידיכם, ונספק לכם מידע טכני, מידע והדרכה בתחום הבטיחות, ותמיכה בבדיקות על ידי צד ג'.

נבטיח שהציוד פועל באופן אמין ובטוח למשך כל תוחלת חיי הציוד באמצעות חבילת השירות KONE Care™.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website