Back to top

היתרונות

המתנה קצרה יותר

המעליות לבנייה של KONE וכן KONE JumpLift נעות במהירות גבוהה יותר מאשר מכונות הרמה חיצוניות

לוגיסטיקה משופרת

ניתן להתחיל את תהליך חיפוי הקומות התחתונות בזמן שתהליך הבנייה ממשיך בקומות העליונות

צמצום זמני ההשבתה

פתרונות השירות ל-CTU של KONE Care מאפשרים הפעלה אופטימלית של המעליות

חיסכון בעלויות האנרגיה

המעליות לבנייה של KONE וכן KONE JumpLift יעילות יותר מבחינת צריכת החשמל מאשר מכונות ההרמה החיצוניות

שיפור הבטיחות

היות ואין שימוש במכונות הרמה חיצוניות, ניתן לחפות את חזית הבניין מוקדם יותר וכך לשפר את הבטיחות

שירותים בכל שלב בתהליך הבנייה

תכנון

img_Illustrations_Easy step project planning

שירותי תכנון האתר של KONE מבטיחים שילוב מושלם של פתרונות בכל אחד מהשלבים.

בנייה

img_illustration_Installation

בעזרת שיטת ההתקנה הייחודית שלנו הנעשית בתוך פיר המעלית ללא פיגומים, התקנת מעליות CTU של KONE היא מהירה, בטוחה ויעילה יותר. והמעליות זמינות לשימוש בשלב מוקדם של הפרויקט.

גימור

img_illustration_Completion

היות וכל ההובלה האנכית נעשית בתוך הבניין, ניתן לפרק את מכונות ההרמה החיצוניות וכך לבצע חיפוי וגימור מוקדם יותר של הקומות התחתונות.

מסירה

img_illustrations_equipment condition check

אנו מבטיחים שהציוד שלכם יהיה במצב מושלם בעת המסירה. טכנאי השירות של KONE Care עבור מעליות CTU הם שמבצעים את הבדיקה הסופית, ולאחר מכן מעבירים את האחריות לצוות השירות הקבוע של KONE Care.

כלים והורדות

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website